Hierdie klasse word na skool aangebied vir leerlinge wat spesifieke leerprobleme in die klas ondervind. Dit is ekstra hulp aan leerlinge wat nie by R.O. inskakel nie. Hierdie hulp is gratis en word in die middae na skool aangebied. Hier word aandag gegee aan dele van die werk waarmee die leerders sukkel. Daar is tans 16 personeellede betrokke by hierdie onderrig. Die leerlinge ontvang meestal onderrig/hulpverlening in Afrikaans en Wiskunde. Deur didakties bied ons dus nog hulp aan ‘n verdere 140 leerlinge in die skool. Die belangrikste is dat die leerders self die verantwoordelikheid moet neem om by hierdie klasse uit te kom indien hulle met n sekere afdeling van die werk sukkel.