Sentrale Volkskool
Hillstraat 92
Kroonstad
9499

Sentrale Volkskool
Posbus 1260
Kroonstad
9500

056 212 5731 / 056 212 9128

056 212 5201

www.senties.co.za