Oompie Kedoompie is Sentrale Volkskool se “voedingsbron” en funksioneer op vele gebiede in oorleg met die skool. Onderleiding van Juf Maronelle en haar jonspan personeellede het die skool baie gegroei hierdie jaar. Aanvanklik het ons gedink dat ons moes poste sny maar hierdie dames het ander planne gehad. Hulle is baie afhanklik van fondsinsamelings en het ‘n baie suksesvolle jaar op die gebied gehad. Dankie aan elke borg, sowel as aan elke ouer wat ons hande sterk gemaak het. Ons het die volgende fondsinsamelings gehad die jaar

Fietsiedag
Tuinveiling
Koekieprojek
“Crazy day”
Rooiboklyste
Skaaplootjies
“Cowboy July”

Ons wil ook vir elke ouer baie dankie sê vir al u ondersteuning en positiewe gesindheid jeens die skool.

Dankie aan Martinette Hanekom vir haar bydrae tydens haar termyn by Oompie Kedoompie.

Die getal kleuters staan tans op 103. Daar is 3 graad R klasse en 2 junior klasse,

Die personeelkorps sluit in:

Hasies: Mev. Aletta Engels Meerkatjies: Mev. Yolandé Schoeman.

Olifante: Mej. Molien Venter Leeus: Mej. Maronél Vorster.

Cheetahs: Mej. Sonja Coetzee Nasorg: Mej. Maronél Vorster en Mej. Sonja Coetzee.

Broodjies: Mev. Elize Prinsloo Werkers: Martha Mokoena en Lucy Motaung.