Opsaal Koshuis vorm ‘n belangrike verlengstuk van die Christelike opvoeding wat u kind by Sentrale Volkskool ontvang. Dissipline vorm een van die belangrikste pilare van die koshuislewe. Kinders kan hulself ten volle uitleef in die geborge omgewing wat die koshuis bied. Die koshuislewe bied ook baie voordele t.o.v. die persoonlikheidsontwikkeling van die kind.

Baie dankie ook aan elke ouer en personeellid van Opsaal Koshuis wat altyd bereid is om ons te help. ‘n Groot dankie aan al die ouers wat hul kinders aan ons toevertrou om van Opsaal Koshuis hul tweede tuiste te maak. Opsaal Koshuis het ook verskeie uitdagings gehad a.g.v. Covid-19. Personeel het ingespring en korrekte prosedures is in plek gestel om by die Covid-regulasies te hou. Kinders se veiligheid en gesondheid is ons eerste prioriteit. Die koshuis bedank almal wat hiertoe bygedra het.