Senties se redenaars is ons trots. Hierdie jaar is ons gekortwiek deur COVID-19, maar ons is nie stilgemaak nie. Ons leerders neem jaarliks deel aan ATKV Redenaars en Radikale Redenaars.


ATKV Redenaars

Die volgende leerders het aan die interne kompetisie deelgeneem en gekwalifiseer vir die Streeksuitdunne. Graad 1 –3

Christiaan Botha

Wian Els

Philip Geldenhuys

Jana Geldenhuys

Graad 4 en 5

Chlöe Els

Andi Greyling

Carli Erasmus

Carli Serfontein

Graad 6 en 7

Johanné Jonker

Delinda Serfontein

Zanro van Rensburg

Shaun Morgan

Digipraat ATKV

Leerders kon buite skoolverband deelneem aan die nuwe platform van deelname van die ATKV. Dit het per video geskied.

Kaylie Steyl verwerf ‘n A++ en

Zanro van Rensburg A+


Radikale Redenaars

Leerders kon nog steeds buite skoolverband aan Radikale Redenaars deelneem deur middel van die instuur van ‘n video-opname van hul item. Die volgende simbole is toegeken:

Graad 1

Delé Collins A Redenaars Moedertaal

Graad 2

Philip Geldenhuys A+ Redenaars Moedertaal

Wian Els A+ Redenaars Moedertaal en Prosa: Lees

Graad 3

E’Lizé van Wyngaard A Redenaars Moedertaal

Jana Geldenhuys A+ Redenaars Moedertaal en Prosa: Lees

Graad 4

Andi Greyling A+ Redenaars Moedertaal

Chlöe Els A+ Redenaars Moedertaal en Prosa: Leer

Minke Steyl A Redenaars Afrikaans Addissionele Taal

Graad 5

Marco van Niekerk A Redenaars Eksperimenteel individueel en Prosa: Lees

Graad 6

Delinda Serfontein A Redenaars Moedertaal en Prosa: Lees

Kaylie Steyl A Lees: Prosa

Kaylie Steyl A+ Redenaars Afrikaans Addissionele Taal

Zanro van Rensburg A Redenaars Moedertaal

Graad 7

Shaun Morgan A+ Redenaars Moedertaal

Radikale Redenaars Nasionaal (buite skoolverband)

Nadat ‘n onafhanklike paneel beoordelaars die video’s beoordeel het, is die volgende Senties aangewys as wenners op Nasionale vlak.

Eerste Plek

Graad 2 Wian Els Lees: Prosa

Graad 3 Jana Geldenhuys Lees: Prosa

Graad 4 Chlöe Els Lees: Prosa

Derde Plek

Graad 4 Andi Greyling Redenaars Afrikaans Moedertaal

Graad 6 Kaylie Steyl Redenaars Afrikaans Addissionele Taal

Sewende Plek

Graad 5 Marco van Niekerk Redenaars Eksperimenteel Individueel

Graad 7 Shaun Morgan Redenaars Moedertaal