Tans is daar 38 leerders wat die gespesialiseerde onderrig ontvang. Individuele onderrig aan die leerders met spesifieke leerprobleme in lees,spel en Wiskunde blyk steeds van groot waarde te wees. Vordering geskied na wense, maar leerders word aangemoedig om daagliks n stukkie uit n storieboek van hulle keuse te lees. Lees kan slegs verbeter as jy elke dag aandag daaraan gee. Rekenaaronderrig met lees ,klanke en wiskundeprogramme word ook gebruik om probleem, gebiede aan te spreek. Daar word ook gekyk hoe elke kind in n klassituasie reageer, want in ‘n groep reageer kinders soms anders as een tot een onderrig.